HD
Tân Tam Quốc - Three Kingdoms (2013) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [thuyết minh]
Đăng bởi:
Trọng Minh - October 05, 2019

TÂN TAM QUỐC Three Kingdoms (2013) Status : 95/95 Lồng Tiếng Diễn viên : Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như, Lục Nghị, Trần Hào, Thể loại : Phim Chi...
1 Tỷ
N/A
6 / 2 lượt
Tắt Quảng Cáo
Bấm vào
để gửi phim này cho bạn bè cùng xem !

Phim liên quan

Thông tin
TÂN TAM QUỐC
Three Kingdoms (2013)
Status : 95/95 Lồng Tiếng
Diễn viên : Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như, Lục Nghị, Trần Hào,
Thể loại : Phim Chiến Tranh, Phim Cổ Trang
Quốc gia : Phim Trung Quốc
Đạo diễn : Cao Hy Hy
Thời lượng : 95 tập

NỘI DUNG PHIM : 
Phim Tân Tam Quốc (95/95 Tập Cuối) trọn bộ lồng tiếng mình cũng như bao người khác thích xem phim tam quốc diễn nghĩa từ lúc còn nhỏ nay tam quốc diễn nghĩa ra phiên bản mới Tân Tam Quốc là bộ phim kinh điểm nhất của trung quốc đã phát hành trên kênh htv2, nội dung phim Tân Tam Quốc nói về sự hình thành và phát triển giữa 3 nước Ngụy – Thục – Ngô suốt hơn một thế kỷ. Với các nhân vật trong phim chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý.

[id]Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=KddKGGySD6A|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=2fqgE6ZfNtU|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=JsjL4hGyNsg|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=baHKigPergE|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=baKC4-Xl4-o|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=a4iL_2A_I30|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=XOuZMfCO6Pc|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=ZuP40f8cMDM|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=de04k9zHm_0|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=8jRZ0wnqFak|Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=dRiLVmEbXv4|Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=n8kDySbAmvQ|Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=Jmr_9kh-tp8|Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=M-pFhR36qm4|Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=3zoIAs9s7XE|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=jclRDo5Z9xY|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=BwyV1Hiqcrc|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=X0GcsH1OKBs|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=5wfRreazYCk|Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=N-B4qfznkr4|Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=LFYdvMWCNio|Tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=38In3AWvlHQ|Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=pNImHxwJrnY|Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=jbJWDORXDzk|Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=cBa_Yi4fz1Q|Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=YyQIGcV9EFI|Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=uPea_inOjE8|Tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=mOSQoyT0gmI|Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=PDesDgy3nE4|Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=cejuSdyG80s|Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=rzKDTP9MIV4|Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=bNdyEJ5WyCo|Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=tURhYlBawWY|Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=iJ4w_4VpW7o|Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=OQj5nMwrqcw|Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=Kgq0LaNk3No|Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=b6j6QsMq7rA|Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=nj-_HwQN7aQ|Tập 39;https://www.youtube.com/watch?v=gm3oRwbgzHU|Tập 40;https://www.youtube.com/watch?v=dhxLWjF1Fvo|Tập 41;https://www.youtube.com/watch?v=7oUlvVTTagw|Tập 42;https://www.youtube.com/watch?v=PL72U2166ts|Tập 43;https://www.youtube.com/watch?v=T8vmd91FD58|Tập 44;https://www.youtube.com/watch?v=1bEJn9TjySg|Tập 45;https://www.youtube.com/watch?v=UH7yhJfR3Nc|Tập 46;https://www.youtube.com/watch?v=Av4YBfha-hM|Tập 47;https://www.youtube.com/watch?v=7BD6eYJOfwk|Tập 48;https://www.youtube.com/watch?v=lgFGel_KXnM|Tập 49;https://www.youtube.com/watch?v=EwfAsj7-on8|Tập 50;https://www.youtube.com/watch?v=rxvvak_IwFQ|Tập 51;https://www.youtube.com/watch?v=eSHrRa-bT8M|Tập 52;https://www.youtube.com/watch?v=MChtlDXmp_E|Tập 53;https://www.youtube.com/watch?v=tp7pm0BxYJo|Tập 54;https://www.youtube.com/watch?v=yk_hmmi6T-Q|Tập 55;https://www.youtube.com/watch?v=4m4xDwnCktk|Tập 56;https://www.youtube.com/watch?v=Tbnjh00-vtw|Tập 57;https://www.youtube.com/watch?v=WXsPvjaVl-Q|Tập 58;https://www.youtube.com/watch?v=b6a8TPnkXto|Tập 59;https://www.youtube.com/watch?v=iv2ZMy_Acx0|Tập 60;https://www.youtube.com/watch?v=lwczlmnLp5Q|Tập 61;https://www.youtube.com/watch?v=Nh5AfIN0Z4E|Tập 62;https://www.youtube.com/watch?v=AU73CZ9OWNg|Tập 63;https://www.youtube.com/watch?v=wjuWv5Zcxq0|Tập 64;https://www.youtube.com/watch?v=cbe4tgi20Sw|Tập 65;https://www.youtube.com/watch?v=3nTr5ZOdAOk|Tập 66;https://www.youtube.com/watch?v=07PKRo440vQ|Tập 67;https://www.youtube.com/watch?v=COvWU7FUZzQ|Tập 68;https://www.youtube.com/watch?v=BAiPlh4WjDM|Tập 69;https://www.youtube.com/watch?v=TMbFbQNJuNA|Tập 70;https://www.youtube.com/watch?v=83bEGojZvHI|Tập 71;https://www.youtube.com/watch?v=8afKO1nHNuA|Tập 72;https://www.youtube.com/watch?v=xacomKZixB4|Tập 73;https://www.youtube.com/watch?v=1G85qCrF1A0|Tập 74;https://www.youtube.com/watch?v=GEs2Tm2Z-CE|Tập 75;https://www.youtube.com/watch?v=l2tUZRGMbIw|Tập 76;https://www.youtube.com/watch?v=uZ6QriuwpK4|Tập 77;https://www.youtube.com/watch?v=GZU6Pw8tm_Y|Tập 78;https://www.youtube.com/watch?v=XbKot3RZgqQ|Tập 79;https://www.youtube.com/watch?v=Pb7TVIfWZrM|Tập 80;https://www.youtube.com/watch?v=biIcXLf6wUY|Tập 81;https://www.youtube.com/watch?v=U7d2KM5iJBg|Tập 82;https://www.youtube.com/watch?v=55LiL2lfLpY|Tập 83;https://www.youtube.com/watch?v=r3sf3F1xTsQ|Tập 84;https://www.youtube.com/watch?v=yYz5-PUvsOE|Tập 85;https://www.youtube.com/watch?v=dcgcpuFhO8E|Tập 86;https://www.youtube.com/watch?v=Q7GD1gt2_H4|Tập 87;https://www.youtube.com/watch?v=-RHjZFTU0Qk|Tập 88;https://www.youtube.com/watch?v=UlO_B7AFIYQ|Tập 89;https://www.youtube.com/watch?v=b-2AE8TCzq0|Tập 90;https://www.youtube.com/watch?v=YkzxgTqyDc0|Tập 91;https://www.youtube.com/watch?v=IptUZMe11xE|Tập 92;https://www.youtube.com/watch?v=DcrTCzC8Bis|Tập 93;https://www.youtube.com/watch?v=LYOMRF8sPPQ|Tập 94;https://www.youtube.com/watch?v=3-m2vEdukHE;Tập 95;https://www.youtube.com/watch?v=6RYKZFTvpZw|Tập 1;https://ok.ru/videoembed/623915829926|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/623916878502|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/623917206182|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/623916419750|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/623917861542|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/623917337254|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/623917468326|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/623916026534|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/623916681894|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/623918123686|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/623916616358|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/623917796006|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/623916288678|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/623918058150|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/623916092070|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/623917992614|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/623915895462|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/623916812966|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/623917075110|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/623917402790|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/623916944038|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/623917271718|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/623916157606|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/623917730470|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/623917140646|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/623917009574|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/623917664934|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/623915960998|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/623916485286|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/623916747430|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/623917599398|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/623916223142|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/623917927078|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/623916354214|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/623917533862|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/647427066534|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/647427656358|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/647428049574|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/647427263142|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/647428377254|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/647427459750|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/647428442790|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/647427918502|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/647427590822|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/647427721894|Tập 46;https://ok.ru/videoembed/647428180646|Tập 47;https://ok.ru/videoembed/647428246182|Tập 48;https://ok.ru/videoembed/647428115110|Tập 49;https://ok.ru/videoembed/647427132070|Tập 50;https://ok.ru/videoembed/647427000998|Tập 51;https://ok.ru/videoembed/647427984038|Tập 52;https://ok.ru/videoembed/647427525286|Tập 53;https://ok.ru/videoembed/647427394214|Tập 54;https://ok.ru/videoembed/647427197606|Tập 55;https://ok.ru/videoembed/647427787430|Tập 56;https://ok.ru/videoembed/1084562410150|Tập 57;https://ok.ru/videoembed/1084564245158|Tập 58;https://ok.ru/videoembed/1084564638374|Tập 59;https://ok.ru/videoembed/1084564179622|Tập 60;https://ok.ru/videoembed/1084563327654|Tập 61;https://ok.ru/videoembed/1084563196582|Tập 62;https://ok.ru/videoembed/1084564441766|Tập 63;https://ok.ru/videoembed/1084564310694|Tập 64;https://ok.ru/videoembed/1084563065510|Tập 65;https://ok.ru/videoembed/1084564048550|Tập 66;https://ok.ru/videoembed/1084564769446|Tập 67;https://ok.ru/videoembed/1084563589798|Tập 68;https://ok.ru/videoembed/1084564900518|Tập 69;https://ok.ru/videoembed/1084563917478|Tập 70;https://ok.ru/videoembed/1084562934438|Tập 71;https://ok.ru/videoembed/1084562803366|Tập 72;https://ok.ru/videoembed/1084562606758|Tập 73;https://ok.ru/videoembed/1084562475686|Tập 74;https://ok.ru/videoembed/1084563851942|Tập 75;https://ok.ru/videoembed/1084564114086|Tập 76;https://ok.ru/videoembed/1084563983014|Tập 77;https://ok.ru/videoembed/1084563262118|Tập 78;https://ok.ru/videoembed/1084563393190|Tập 79;https://ok.ru/videoembed/1084563131046|Tập 80;https://ok.ru/videoembed/1084564376230|Tập 81;https://ok.ru/videoembed/1084563720870|Tập 82;https://ok.ru/videoembed/1084564703910|Tập 83;https://ok.ru/videoembed/1084563458726|Tập 84;https://ok.ru/videoembed/1084564507302|Tập 85;https://ok.ru/videoembed/1084563655334|Tập 86;https://ok.ru/videoembed/1084563786406|Tập 87;https://ok.ru/videoembed/1084562999974|Tập 88;https://ok.ru/videoembed/1084562868902|Tập 89;https://ok.ru/videoembed/1084564834982|Tập 90;https://ok.ru/videoembed/1084564966054|Tập 91;https://ok.ru/videoembed/1084562672294|Tập 92;https://ok.ru/videoembed/1084562737830|Tập 93;https://ok.ru/videoembed/1084564572838|Tập 94;https://ok.ru/videoembed/1084562541222|Tập 95;https://ok.ru/videoembed/1084563524262|[/id]